Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Συμβουλευτική μέσω e-mail

Όπως είναι εύκολα κατανοητό η επικοινωνία μέσω e-mail σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή ή τηλεφωνική συνεδρία και πολύ περισσότερο μια ατομική συνεδρία από κοντά. Μπορούμε, ωστόσο, μέσα από το γραπτό λόγο να βρούμε τρόπους για το πως μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα που σας απασχολεί.
Το κόστος ανά απαντητικό e-mail είναι 20 ευρώ.