Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Ομάδες αυτογνωσίας
 • Ψυχοθεραπεία – προσωπική ανάπτυξη - αυτογνωσία
 • Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων, γονέων
 • Συμβουλευτική – θεραπεία ζευγαριών
 • Διαχείριση άγχους – πανικού - κατάθλιψης
 • Αντιμετώπιση φοβιών
 • Διαπροσωπικά – οικογενειακά προβλήματα
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 • Διαχείριση θυμού
 • Ομάδες γονέων
 • Συμβουλευτική επαγγελματικού 
 • προσανατολισμού σε παιδιά και εφήβους
 • Στήριξη ατόμων με χρόνιες ασθένειες