Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Εκδήλωση την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, 2014