Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Επίσκεψη σε ψυχολόγο

Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διεργασία, που αποσκοπεί στο να κάνει το άτομο να κερδίσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, δυνατότητα για επιλογές στην ζωή του και να γίνει πιό αυτόνομο και αυτοδύναμο. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ψυχολόγο, θα πρέπει ο επαγγελματίας που επιλέξατε να έχει, και να μπορεί να σας δείξει, την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα.
Θα ήταν θετική ένδειξη για την καλή μελλοντική συνεργασία με τον συγκεκριμένο επαγγελματία, εάν νιώθετε άνετα, έχετε αίσθημα ασφάλειας κι εμπιστοσύνης για αυτόν τον άνθρωπο, έχοντας φυσικά εξακριβώσει ότι απευθυνόσαστε σε ειδικό επιστήμονα με έγκυρα και πιστοποιημένα υψηλά επαγγελματικά προσόντα και με βιωματική επαγγελματική εμπειρία.

Ο ψυχολόγος είναι αυτός, με τον οποίο ο πελάτης νιώθει άνετα, διότι απέναντί του θα πρέπει να είναι ειλικρινής, να μοιραστεί τα πιο ενδόμυχα συναισθήματα και τις πιο κρυφές σκέψεις του, τους φόβους του και τα όνειρά του. Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική μπορεί να αλλάξουν εντελώς τη ζωή του ανθρώπου, όμως, δεν είναι ένα «μαγικό ραβδάκι». Το κίνητρο του ατόμου, η αφοσίωσή του στην διαδικασία και η ειλικρινής του διάθεση θα αποδώσουν τα μέγιστα, σε συνεργασία με την εμπειρία και τις δεξιότητες του ψυχολόγου.

Ενώ η οικογένεια ή οι φίλοι μπορούν να μας συμπαρασταθούν και να μας συμβουλεύσουν, η επικοινωνία αυτή δεν είναι ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική σχέση μεταξύ ενός ατόμου και του ειδικευμένου θεραπευτή και βασίζεται σε θεραπευτικές αρχές, δομή και ειδική τεχνική. Επομένως, καμμία σχέση δεν έχει η θεραπευτική διαδικασία με μια φιλική συζήτηση.
Μπορεί και οι δυο (θεραπευτής και φίλος) να βασίζονται στην κατανόηση για το πρόσωπό μας αλλά, όπως είναι φυσικό, οι φίλοι μας στερούνται της ψυχοθεραπευτικής γνώσης.
Γενικότερα, σε μία φιλία εμπλέκονται η υποκειμενικότητα, τα συναισθήματα μας και ποικίλοι μηχανισμοί άμυνας. Οι θεραπευτές έχουν ειδικευτεί στον χειρισμό των συναισθημάτων τους και της υποκειμενικής κρίσης τους, ούτως ώστε να μην δυσχεραίνεται την θεραπευτική διαδικασία.
Πολλές φορές το άτομο αποφασίζει να κάνει ψυχοθεραπεία όχι επειδή έχει κάποιο ιδιαίτερο ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά επειδή θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία, περισσότερη αυτοπεποίθηση, να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του και να αποκτήσει δύναμη για να πάρει αποφάσεις στη ζωή του.

Μέσα από την ψυχοθεραπεία το άτομο διερευνά μερικές φορές δύσκολες καταστάσεις και συχνά οδυνηρά συναισθήματα και εμπειρίες. Τέτοια συναισθήματα μπορεί να είναι αγχώδη, καταθλιπτικά, τραυματικά ή ίσως και η αίσθηση απώλειας του νοήματος της ζωής. Με άλλα λόγια, είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι θεραπευτές προκειμένου να ανακουφίσουν τα άτομα από ποικίλα προβλήματα και προβληματισμούς. Είναι ένα μέσο όχι μόνο αυτογνωσίας αλλά και κατανόησης των ανθρώπων γύρω μας.
Τόσο η συμβουλευτική, όσο και η ψυχοθεραπεία έχουν βασικό στόχο την εξασφάλιση και την διατήρηση της ψυχικής υγείας. Ο κύριος θεραπευτικός παράγοντας βρίσκεται στην σχέση θεραπευτή- θεραπευόμενου, την οποία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνδημιουργούν και στην οποία συμβάλλουν ως ισότιμοι συνεργάτες.

Ο θεραπευτής, παρών και στηρικτικός, μέσα από το διάλογο, γίνεται το μονοπάτι από όπου θα πορευτεί ο θεραπευόμενος για να φτάσει στην αλλαγή. Γίνεται ο φάρος, χωρίς να επικρίνει, χωρίς να υποδεικνύει, χωρίς να ερμηνεύει. Δουλεύοντας με ενσυναίσθηση τον τρόπο που ο θεραπευόμενος επικοινωνεί με το θεραπευτή του δουλεύει και τον τρόπο που αλληλεπιδρά και κάνει επαφή με τους οικείους του και το κοινωνικό του περιβάλλον. Ο θεραπευτής βοηθεί το θεραπευόμενο να δουλέψει τη νεύρωσή του, να «σπάσει» την «μάσκα» του, να υπερβεί τον ρόλο του.