Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Διδασκαλία σε προγράμματα Voucher

Voucher 25-29, ΚΕΚ Επιμορφωτική Κιλκίς
Σε προγράμματα Voucher νέων ηλικίας 19-24 και 25-29 δίδαξε η ψυχολόγος Έλλη Φρεγγίδου, M.Sc., ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, από τον Νοέμβριο του 2014 έως και τον Φεβρουάριο του 2015, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κιλκίς και στις Σέρρες.Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καταρτίστηκαν στην παρακάτω θεματολογία:

-Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

-Τεχνικές προσωπικής συνέντευξης

-Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

-Επαγγελματικός προσανατολισμός

-Οργάνωση χρόνου

-Εργασιακές σχέσεις

-Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε εργασιακό περιβάλλον