Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Επιτυχημένο το σεμινάριο της Επιμορφωτικής στη Λευκωσία με εισηγήτρια την Ψυχολόγο Έλλη Φρεγγίδου

      
     
   Ένα ακόμη «επιτυχημένο & αποτελεσματικό» κατά την γενική άποψη των συμμετεχόντων- σεμινάριο υλοποίησε η Επιμορφωτική Κιλκίς στην Λευκωσία με την έγκριση και επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). 
      Το πρόγραμμα με τίτλο «Ερεθίσματα για δημιουργική απασχόληση στη προσχολική και νηπιακή ηλικία» κίνησε εξ αρχής το ενδιαφέρον των συμμετεχουσών, διακρίνοντας τη σημασία της παρακολούθησης του προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στην καθημερινή τους εργασία. 
      Πιο συγκεκριμένα, η θεματολογία που αναπτύχθηκε σχετιζόταν με τον όρο της δημιουργικής απασχόλησης και της σημασίας της εφαρμογής της στην προσχολική και νηπιακή ηλικία, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και τεχνικές για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και του λεξιλογίου στην προσχολική και νηπιακή ηλικία, τη δομή και λειτουργία Χώρων Προσχολικής & Νηπιακής Αγωγής και Χώρων Δημιουργικής Απασχόλησης (παιδικοί & νηπιακοί σταθμοί/κέντρα δημιουργικής απασχόλησης /κέντρα φύλαξης παιδιών), την οργάνωση παιδαγωγικού περιβάλλοντος, την καταλληλότητα-επιλογή απαραίτητων υλικών και μέσων, τη διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού στην προσχολική ηλικία, την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων δημιουργικής απασχόλησης στην προσχολική ηλικία ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, τις μεθόδους δημιουργικής απασχόλησης, την αισθητική αγωγή/θεατρικό παιχνίδι, τη μουσικοκινητική αγωγή & τον χορό/χοροθεραπεία, την παιγνιοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και τα εικαστικά/κατασκευές. Αξιόλογο κρίθηκε το γεγονός πως πέρα από την θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων έγιναν ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές ασκήσεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό, με αποτέλεσμα να έχουν την ευκαιρία οι συμμετέχουσες να εκφράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να διατυπώσουν απόψεις και ιδέες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και χρήσιμες παιδαγωγικές συμβουλές. 
      Εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου ήταν η γνωστή σε όλους τους Κιλκισιώτες, Ψυχολόγος (M.sc.) κα Έλλη Φρεγγίδου. Η κα Φρεγγίδου έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις επί των θεμάτων και αποδίδοντας τα μηνύματα προς τις συμμετέχουσες με άψογη μεταδοτικότητα, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των νηπιαγωγών. Ωστόσο το πρόγραμμα χαιρέτησε εκ μέρους της Επιμορφωτικής Κιλκίς, η κα Αναστασία Τραϊανού (Συντονίστρια Προγραμμάτων Κύπρου) ενημερώνοντας τις συμμετέχουσες για την πορεία της εταιρείας στον χώρο της εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης που δίνονται -όχι μόνο μέσω των προγραμμάτων με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ- αλλά και μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. Leonardo Da Vinci- Vetpro, Grundtvig κ.ά.) 
      Η Επιμορφωτική, σύμφωνα με τις ήδη εγκεκριμένες προδιαγραφές προτάσεων της ΑνΑΔ, πρόκειται να υλοποιήσει ακόμη δύο σεμινάρια στην Κύπρο μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ παράλληλα αναμένονται και τα αποτελέσματα των υποβληθέντων προτάσεων για την υλοποίηση των νέων σεμιναρίων της σε ότι αφορά το 1ο εξάμηνο του 2012.